Thông báo thay đổi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo

                     Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình

Hiện tại, cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đã thực hiện đăng ký giao dịch hoàn thành trên Upcom.

Để đảm bảo cho việc lưu ký chứng khoán và giao dịch của các cổ đông.

Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình thông báo quý cổ đông:

  • Quý cổ đông đã thay đổi địa chỉ, liên hệ với Phòng TCKT Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình (gặp Bà Vân – Đt: 0983507107) để đăng ký lại địa chỉ, xác minh lại giấy tờ chứng minh thư để tiến hành cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
  • Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình sẽ căn cứ địa chỉ mới của cổ đông để gửi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trân trọng !

                                             GIÁM ĐỐC

                                            (Đã ký)

                                            Nguyễn Minh Tuấn