Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 1. Thời gian: 08h00, thứ sáu ngày 19/05/2017 2. Địa điểm:     Hội trường Tổng công ty, … Read more