Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch upcom

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch upcom

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH ———————- Số: 153 /CV – BHNQB V/v: Đăng ký giao dịch cổ phiếu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————-   Đồng Hới, ngày   29   tháng   12   năm 2017 THÔNG BÁO “VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG … Read more

Trao quà tình nghĩa ngày 27/7

Trao quà tình nghĩa ngày 27/7

Nhân kỹ niệm ngày  thương binh liệt sỹ 27/7, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình tổ chức trào quà tình nghĩa cho các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ hiện đang sinh sống tại địa bàn Phường Bắc Lý, Thành phố ĐỒng Hới, Tỉnh QUảng Bình Bà Nguyễn … Read more

Môi trường sản xuất kinh doanh

Môi trường sản xuất kinh doanh

Đồng hành với công tác sản xuất kinh doanh, Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình luôn chú trọng đến công tác môi trường sản xuất xanh – sạch – đẹp Cổng vào Công ty Hồ nước nuôi cá Khuông viên Cây xanh

Hệ thống nhà nấu mới

Hệ thống nhà nấu mới

Nhà nấu bia mới hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 8/2016 Hệ thống thiết bị nấu tự động hoá do Polyco cung cấp và lắp đặt