Quyết định 1021/QĐ – XPVPHC

Quyết định 1021/QĐ – XPVPHC

Quyết định số 1021/QĐ – XPVPHC trong lĩnh vực chứng khoán 1, Chào bán chứng khoán ra công chúng không đăng ký với UBCK Mức phạt: 300.000.000 đồng 2, Báo cáo công bố thông tin không đúng thời hạn quy định của pháp luật. Mức phạt 60.000.000 đồng

Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/10/2017

Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/10/2017

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom.

Trao quà tình nghĩa ngày 27/7

Trao quà tình nghĩa ngày 27/7

Nhân kỹ niệm ngày  thương binh liệt sỹ 27/7, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình tổ chức trào quà tình nghĩa cho các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ hiện đang sinh sống tại địa bàn Phường Bắc Lý, Thành phố ĐỒng Hới, Tỉnh QUảng Bình Bà Nguyễn … Read more

Môi trường sản xuất kinh doanh

Môi trường sản xuất kinh doanh

Đồng hành với công tác sản xuất kinh doanh, Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình luôn chú trọng đến công tác môi trường sản xuất xanh – sạch – đẹp Cổng vào Công ty Hồ nước nuôi cá Khuông viên Cây xanh

Hệ thống nhà nấu mới

Hệ thống nhà nấu mới

Nhà nấu bia mới hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 8/2016 Hệ thống thiết bị nấu tự động hoá do Polyco cung cấp và lắp đặt  

Thông báo mòi họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo mòi họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Thời gian : 8h00’ ngày 15 tháng 4 năm 2015; Địa điểm : Tại Hội trường Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình … Read more