Bia Hơi Hà Nội

Mô tả sản phẩm: Trạng thái Chất lỏng trong suốt không có tạp chất Màu sắc Màu vàng rơm đặc trưng của bia Bọt Rót bia ra cốc, có bọt trắng mịn, chiều cao lớp bọt ít nhất 1 cm, thời gian tan bọt ít nhất 1 phút, khi tan hết vẫn có vết bọt … Read more

Bia chai Hà Nội 450ml nhẵn đỏ

1. Mô tả sản phẩm. Trạng thái Chất lỏng trong suốt, không có tạp chất Màu sắc Màu vàng rơm đặc trưng của bia Bọt Rót bia ra cốc, có bọt trắng mịn, chiều cao của lớp bọt ít nhất 2cm, thời gian giữ bọt ít nhất 2 phút, khi tan hết vẫn còn bọt … Read more